Göran S visar Trädgårdsföreningen Göteborg i April